Projenin Amacı Nedir?

Sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılması, bölgesel bazda jeotermal rehabilitasyon konusunda markalaşma faaliyetlerine katkıda bulunulması, yurt içi - yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgede ekonomik kalkınma, işbirliği ve rekabetin artırılması, yenilikçi uygulamalarla bölgede jeotermal kaynaklı sağlık uygulamaları yoluyla yeni bir sektörün gelişimine öncülük yaparak katkı sağlanması, egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sporcuların üst düzey performansa ulaşabilmeleri için araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyon konularında çalışmalar yapılması bu projenin genel amaçlarıdır.

Projenin Beklenen Sonuçları Nedir?  

Kısa Vade Sonuçları

Jeotermal kaynaklı SAUTER merkezi kurularak, İç Anadolu Bölgesi’nde ilgili bilim alanlarında uzmanların önderliğinde uluslararası standartlarda sporculara koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve atletik performans yönetimi çalışmaları yapılacaktır. Aynı  zamanda toplum içerisinde spor yaralanması geçiren bireylerin gerekli tıbbi tedavi ve rehabilitasyonu sağlanacaktır.

Orta Vade Sonuçları

  • Bölgede en donanımlı merkez haline getirilerek özel sektör için referans alınacak bir kurum haline gelecektir.
  • İlgili alanlarda lisansüstü eğitime katkı sağlayan bir merkez olması planlanmaktadır.
  • Aynı zamanda merkezde yetişecek fizyoterapistler için staj ve klinik uygulama imkanlarını arttırıp, mezun olan fizyoterapistlerin özel sektörde istihdamı sağlanacaktır.
  • Toplumda spor yaralanması geçiren bireylerin gerekli tıbbi ve cerrahi tedavisi sağlanarak ilimizden çevre illere hasta sevki azaltılacaktır. Bu vesile ile spor yaralanmaları alanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yapıldığı dal merkezi haline gelecektir.

Uzun Vade Sonuçları

  • Yatırımı ve yatırımcıyı teşvik ederek mevcut turizm merkezlerinin kapasitesinin arttırılması ve idman tesislerinin kurulması sağlanacaktır, dolayısıyla bölgede istihdam artırılmış olacaktır.
  • Spor, sağlık ve turizm sektörü ile ilgilenen yatırımcıların bölgede yatırım yapmalarına öncülük edecektir.
  • Bölgeye katma değeri yüksek bireylerin (sporcuların) gelmesiyle birlikte Kırşehir’in tanınırlığı arttırılacaktır.
  • Spor yaralanmaları tıbbi ve cerrahi tedavisi alanında dal merkezi haline gelerek Kırşehir ve çevre illerdeki (Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale) halkta spor yaralanması olan bireylerin tedavisi sağlanacaktır.
  • Spor ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile Kırşehir’in 11. Kalkınma Planı’nda yer alması hedeflenmektedir.
  • Üniversitemizin ERASMUS+, MEVLANA ve FARABİ gibi değişim programları kapsamında ikili anlaşma yaptığı üniversitelerden gelecek olan akademik personel ve öğrenciler için bir cazibe merkezi olacaktır.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN Proje Yürütücüsü 0(386) 280 5369 fzt_oznur@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hicabi SEZGİN Araştırmacı 0(386) 280 3900 hicabi.sezgin@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Çağdaş BASAT Araştırmacı 0(386) 280 2542 cagdasbasat@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DÜNDAR Araştırmacı    
Öğr. Gör. Dr.  İsmail ÖZSOY Uzman 0(386) 280 2203 ismailozsoy@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Muhammed İhsan KODAK Uzman 0(386) 280 2204 mihsankodak@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Gülşah ÖZSOY Uzman   gulsah.ozsoy@ahievran.edu.tr