Projenin Amacı Nedir?

Projenin amacı sahip olduğu jeotermal kaynaklar sayesinde kalkınma potansiyeline sahip ama yeteri kadar gelişmemiş olan Kırşehir ilinde, jeotermal tedaviyi yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uygulamaları yapan bir Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) oluşturmak ve nitelikli sağlık hizmeti sunarak toplum sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

 •  “Jeotermal ve Tarım Alanında Pilot Üniversite” seçilen Üniversitemiz öncülüğünde Kırşehir ilinde halen geleneksel yöntemlerle kullanılan jeotermal kaynakların tıpta etkin kullanımını sağlamak,
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini gelişmiş teknolojik donanıma sahip (robot kontrollü bilgisayar destekli yürüme cihazı, üst ekstremite (kol) robotik rehabilitasyon sistemi, izokinetik test ve tedavi sistemi, kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi), rekabet gücü yüksek bir merkezde sunmak,
 • Yüksek teknolojik rehabilitasyon sistemlerinin kullanılmasından elde edilen deneyimi sektördeki diğer işletmelerle paylaşmak,
 • Ülkemizde, rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerdeki yatak sayısı gelişmiş ülkelere göre oldukça az sayıda olduğundan, bu alandaki eksikliği gidermeye çalışmak,
 • Bu şekilde bölgede ilk kez jeotermal kaynaklar ve gelişmiş teknolojik donanım hizmetlerini bir arada sunan bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak,
 • Bölgesel kalkınmaya;
  1. Oluşturulan mükemmelliyet merkezinde sunulan nitelikli sağlık hizmeti ile bölgede aranan merkez olmak ve bu yolla termal sağlık turizmini canlandırmak,
  2. Termal sağlık turizminin canlanması ile bölgeye yeni iş sahaları (termal oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma vb) sağlayarak ve yatırımcı çekerek bölgede kümelenmeyi sağlamak,
  3. Bu yolla bölgede istihdam oranlarını arttırmak ve çarpan etkisi yolu ile elde edilen geliri çoğaltmak,
  4. Kapadokya’nın bir parçası olan Kırşehir’de sağlık turizmini geliştirmek ve turizmde yeni bir sektör oluşturarak çeşitliliği artırmak yoluyla katkı sağlamak.

Sonuç olarak bölgenin ekonomik göstergelerinde ciddi anlamda olumlu değişiklikler ve katma değer oluşturulacaktır.

Projenin Beklenen Sonuçları Nedir?  

Kısa Vade Sonuçları

Jeokarem uygulamaları için merkezde çalışacak hekim ve yardımcı sağlık personelinin gerekli eğitim ve sertifikasyonunun sağlanması. Jeotermal kaynaklı rehabilitasyon uygulamalarında merdiven altı uygulamaları tabiri ile adlandırılan yetkin olmayan kişilerin bu uygulamaları yapması nedeniyle sektörde bir boşluk oluşmuştur. Bu nedenle özgün eğitim programları faaliyetlerimiz arasında oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Orta Vade Sonuçları

 • Kurulacak merkezin hasta kabulüne başlaması ile birlikte bölgede ilk defa jeotermal kaynaklar ve yüksek teknolojik donanım bir arada sunularak hastaların aldığı tedavi kalitesi artacaktır.
 • Bölgemizde, jeotermal kaynakları uygulayarak tedavi hizmeti veren başka merkezlerden farklı uygulamalar da yapılacaktır ve daha da önemlisi Tıp Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından yönetilecektir.
 • FTR Hastanesi’nin faaliyete geçmesi ile yatarak tedavi edilen hasta sayısının tahminen minimum 2.100, ayaktan tedavi edilen hasta sayısının minimum 4.000’e çıkması beklenmektedir. Sağlık turizminin canlanması ile bu sayıların daha da artması olasıdır. Proje gerçekleştirildiğinde beklenen gelir yatan hastalar için minimum 1.875.414 TL, ayakta hastalar için minimum 2.802.955 TL olacaktır.
 • FTR seanslarına ek olarak yatan hastalarda, yatak ücreti, refakatçi ücreti, tanı ve tedavi ücretleri; poliklinik hastalarında muayene paket ücretleri  de faturalandırılarak gelir artacaktır. 

Uzun Vade Sonuçları

 • Tedavi kalitesindeki artış ile üniversitenin ve ilin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı dolayısıyla da marka değeri artacaktır.
 • Bölgeye fazla sayıda hasta ve sağlıklı bireylerin akışı sağlanarak termal sağlık turizmi canlanacaktır.
 • Termal sağlık turizminin canlanması ile bölge yeni oteller, kür merkezleri, restoranlar, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri için karlı bir yatırım alanı haline gelecektir. Böylelikle bölgeye yeni yatırımcılar gelecek ve üniversitemizdeki model örnek alınarak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.
 • Sağlık turizminin geliştirilmesi programında (10. Kalkınma Planı 2014-2018) yer almayan Kırşehir’in bu atılımlarla bir sonraki programda yer alması sağlanacaktır.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Proje Sorumlusu 0(386) 213 4515 mkarahoca@hotmail.com
Prof. Dr. Figen TUNCAY Proje Yürütücüsü 0(386) 280 3909 figentuncay3206@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Aybala KOÇAK Araştırmacı 0(386) 280 2523 faybalarem@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OKÇU Araştırmacı 0(386) 280 2562 mehmet.okcu@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Özge BARUT Uzman 0(386) 280 4122 ozgebarut@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Atahan TURHAN Uzman   atahan.turhan@ahievran.edu.tr