Projenin Amacı Nedir?

 • Sağlık Bakanlığı politikaları gereğince, GETAT Daire Başkanlığı izni ile kurulan ve yaygınlaşması istenen bölgesel GETAT merkezlerine, bölgemizde bir yenisini eklemek; böylece, sektördeki boşluğun merdiven altı uygunsuz hijyen koşulları ve yetkisiz kişilerce doldurulmasını önlemek,
 • Kırşehir ilinde GETAT uygulamalarında çeşitlilik (akupunktur, ozon terapisi, proloterapi, kupa-hacamat uygulaması, sülük uygulamaları, fitoterapi) sağlamak,
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulama Merkezi’nin üç yıllık akreditasyon sürecinin ardından, “GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi” açarak, bölgede ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan GETAT sertifikalı hekim yetiştirmek,
 • GETAT uygulamalarında elde edilen tecrübelerde bölgedeki diğer aktörlere öncülük etmek,
 • Dünyada olup da şu an ülkemizde henüz kurulmayan “GETAT Anabilim Dalı”nı Tıp Fakültesi çatısı altında açmak,

Projenin Beklenen Sonuçları Nedir?

Kısa Vade Sonuçları

GETAT uygulamaları (akupunktur, ozon terapisi, proloterapi, kupa-hacamat tedavisi, hirudoterapi (sülük uygulamaları), fitoterapi ünitesi) için merkezde çalışacak hekim ve yardımcı sağlık personelinin gerekli eğitim ve sertifikasyonunun sağlanması. Özellikle GETAT uygulamalarında merdiven altı uygulamaları tabiri ile adlandırılan yetkin olmayan kişilerin bu uygulamaları yapması nedeniyle sektörde bir boşluk oluşmuştur. Bu nedenle özgün eğitim programları faaliyetlerimiz arasında oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Orta Vade Sonuçları 

 • Kurulacak merkezin hasta kabulüne başlaması ile birlikte bölgede ilk defa jeotermal kaynaklar, yüksek teknolojik donanım, GETAT hizmetleri bir arada sunularak hastaların aldığı tedavi kalitesi artacaktır.
 • Bölgemizde, jeotermal kaynakları uygulayarak tedavi hizmeti veren başka merkezlerden farklı olarak GETAT uygulamaları da yapılacaktır ve daha da önemlisi Tıp Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından yönetilecektir.
 • GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde akupunktur, proloterapi, ozon terapisi, sülük tedavisi, kupa-hacamat tedavisi ve fitoterapi uygulamalarından yıllık tahmini olarak minimum  1.650.000 TL gelir elde edilecektir. Bu hesaplama, Kırşehir’e en yakın GETAT uygulamaları yapan Kayseri İli’nde bir kamu kurumundan alınan verilerin nüfusa göre oranlanması göz önüne alınarak yapılmıştır.

Uzun Vade Sonuçları

 • GETAT Uygulama Merkezi’nin akreditasyon sürecinden sonra “GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi” olarak faaliyetlerine devam edecektir.
 • GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde ülkemize GETAT sertifikalı hekim ve personel yetiştirilecektir.
 • Diğer üniversitelerden farklı olarak, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz; sadece yüksek teknolojiye sahip olan bir merkezde değil, bunun yanında GETAT Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde eğitim ve öğretim görme şansına sahip olacaklardır.
 • Tedavi kalitesindeki artış ile üniversitenin ve ilin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı dolayısıyla da marka değeri artacaktır.
 • GETAT uygulamalarının olumlu bir gelişme göstermesi senaryosunda bu proje içerisinde zikredilmeyen diğer GETAT uygulamalarının (apiterapi, hipnoz, homeopati, larva uygulaması, müzik terapi, osteopati vb.) bu merkezde hayata geçirilmesi beklenen bir sonuçtur.
 • GETAT Uygulama Merkezi üç yıllık uygulama sonunda GETAT sertifikasyon eğitimlerini verebilecek bir sertifikasyon eğitim merkezi haline gelecektir. Böylece uzun vadede GETAT eğitimlerini veren merkezimiz Tıp Fakültesi bünyesinde bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim Dalına dönüşerek, bu alanda doktora ve uzmanlık eğitimleri veren uluslararası bir merkez haline gelerek bu konuda sektörde oluşan boşluğu bilimsel ve yasal çerçevede dolduracaktır.

Sonuç olarak,bu merkez ülkemizde rekabet gücü yüksek bir cazibe merkezi olacaktır.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Proje Sorumlusu 0(386) 213 4515 mkarahoca@hotmail.com
Doç. Dr. Ali GÜNEŞ Proje Yürütücüsü 0(386) 213 4515 draligunes@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DÜNDAR Araştırmacı 0(386) 213 4515  
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KOÇAK Araştırmacı 0(386) 213 4515

yusufkocak@outlook.com

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Esat YÜCEL Araştırmacı 0(386) 213 4515  
Dr. Öğr. Üyesi Selcen DURAN Araştırmacı 0(386) 213 4515  
Dr. Öğr. Üyesi Cahit UÇAR Araştırmacı 0(386) 213 4515 cahitucar@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Aybala KOÇAK Araştırmacı 0(386) 280 2523 faybalarem@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OKÇU Araştırmacı 0(386) 280 2562 mehmet.okcu@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ÜNLÜ Araştırmacı 0(386) 213 4515

gulhan.unlu@ahievran.edu.tr

Öğr. Gör. Özge BARUT Uzman 0(386) 280 4122 ozgebarut@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Kübra ÖZTÜRK Uzman   kubra.ozturk@ahievran.edu.tr