Projenin Amacı Nedir?

 • Bölgede mevcut  ceviz sektörünün sorunlarını gidermek ve güçlenmesini sağlamak.
 • Ceviz üretim miktarının ve elde edilen ürünlerin değerlerini artıracak Ar-Ge destekli, üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Ceviz üretimini ve temasını uzun vadede bölgenin diğer tarihsel, doğal ve kültürel değerleri ile birlikte kent kültürünün bir parçası haline getirerek il ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, bölgenin sosyal refah düzeyini yükseltmek.
 • Bölgede mevcut ceviz bahçelerinin çeşit kaynaklı verimsizlik sorununu çözmek bu yolla toplam üretim miktarının ve ürün kalitesini artırmak.
 • Bölgedeki tarımsal girişimcilere aile işletmesi şeklinde, 50 -100 da büyüklüğünde ceviz bahçelerinin tesis ve bakım işlemlerinin teknik esaslarını göstermek, onlara önderlik yapmak ve ceviz tarımını teşvik etmek.
 • Bölgedeki mevcut fidan üretim sektörünün alt yapı ve imkânlarını geliştirerek üretim kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini artırmak.
 • Bölgede üretilen cevizin değerini artırmak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Projenin Beklenen Sonuçları Nedir?  

Projenin Kısa Vadeli Hedefleri:

 • Bölgede ceviz yetiştiricilerinin çevresel stres faktörleri ile ilgili sorunlarını (don zararı gibi)  çözmeye yönelik, ilkbahar geç donlarına toleranslı çeşitlerden kalem damızlık parselleri (aşı kalemi için) tesis etmek ve ettirmek.
 • Bölgede ceviz üretimin markalaşmasına yönelik, coğrafi orijine dayalı tescil konusunda bilinçlendirme yaparak, suiistimallerin önüne geçilmesini sağlamak, üretimin izlenebilir hale gelmesini sağlayarak çevreye duyarlı ve güvenilir gıda üretiminde farkındalık oluşturmak.

Projenin Orta Vadeli Hedefleri:

 • Ceviz çiftlik ağı ve danışmanlık sistemiyle etkin iletişim, sorunların çözümüne odaklı, verimlilik esasına dayanan bir ceviz üretim modelini bölgede oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
 • Bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni ceviz çeşitlerinin aşı kalemlerini bölge çiftçisinin hizmetine sunmak, fidan üreten işletmelerin bu çeşitleri üretmesini sağlamak ve bu sayede üreticilerin yeni verimli ve kaliteli çeşitlerle üretim yapmalarını teşvik etmek.
 • Bölgede doku kültürü teknikleri kullanılarak önemli ceviz çeşitlerinde vejetatif yolla daha kısa sürede, daha çok miktarda, nitelikli anaç, fidan üretimini gerçekleştirmek.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yoluyla yetiştiricilik için uygun yeni alanlar tespit edilerek, mevcut alanların izlenmesi ve yeni yetiştiricilik stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir.
 • Bölgedeki ceviz üreticisinin pazarlamadaki avantajının korunması, haksız rekabetin önlenmesi bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınmışlık ve rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi ile bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
 • Bölgedeki mevcut ceviz bahçelerinin veriminde ve buna bağlı olarak elde edilen gelirlerde en az % 60’lık bir artış hedeflenmektedir.
 • Mevcut fidan üretim miktarının artması ve yeni türlerin de üretilmesiyle birlikte fidan ve aşı kalemi üretiminden elde edilen gelirde en az % 50 oranında artış hedeflenmektedir.

Projenin Uzun Vadeli Hedefleri: 

 • Bölgedeki ceviz işletmelerinin koşullarının iyileştirilmesiyle gelirlerinin artması ve bölgenin refah düzeyinin yükselmesi hedeflenmektedir.
 • Bölgede ceviz ürünlerini üretecek ve geliştirecek yeni işletmelerin ortaya çıkması ve gıda işleme ve üretim alanında özellikle kadın istihdamının artmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
 • Şehrin eko-turizm ve kültür turizmi gibi potansiyeline ilave yeni bir alanın oluşması ve şehir tanınırlığının artması hedeflenmektedir.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Prof. Dr. Mustafa KURT Proje Sorumlusu 0(386) 280 4045 mkurt@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin YILMAZ Proje Yürütücüsü 0(386) 280 4846 sebahattinyilmaz@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Sevil SAĞLAM Araştırmacı 0(386) 280 4818 ssaglam@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAN Araştırmacı 0(386) 280 3001 mustafa.kan@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KAN Araştırmacı 0(386) 280 3000 arzu.kan@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Doğukan Doğu YAVAŞLI Araştırmacı 0(386) 280 3117 dogukan.yavasli@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Meltem BAYRAKTAR Araştırmacı 0(386) 280 3821 meltem.bayraktar@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Ayşe ÇANDAR Uzman 0(386) 280 2752 ayse.candar@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Ebru ŞİRİN Uzman 0(386) 280 3010 ebru.sirin@ahievran.edu.tr